Inteligentny humor
Właściwe decyzje podjęte w niewłaściwym momencie są niewłaściwe.


  PRZEJDŹ NA FORUM