Budowa domu - co i jak?
Koszty s¹ nieprzewidywalne, dochodz¹ straty, nieprzewidziane usterki itp.


  PRZEJD NA FORUM