Nowoczesna rachunkowość zarządcza w zasięgu ręki
We współczesnym świecie niezwykle ważnym pojęciem jest optymalizowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa. Wielokierunkowa działalność oraz otwarcie na nowe rynki nawet niewielkich podmiotów powoduje, że niezwykle kluczowe jest szybkie i co ważniejsze, skuteczne podejmowanie decyzji w oparciu o szerokie spektrum czynników. Zakup wyspecjalizowanych narzędzi analitycznych czy skorzystanie z usług firm consultingowych często przekracza możliwości finansowe firm.
Dotyczy to zwłaszcza sektora MSP, szczególnie firm o profilu handlowo-usługowym, przemysłowym i budowlanym. Jest to rynek obejmujący ponad 1,5mln podmiotów gospodarczych, generujących znaczną część polskiego PKB. Tak duży rynek oznacza silną konkurencję i w związku z tym jeszcze bardziej istotne staje się podejmowanie trafnych decyzji. Równie ważna jest skuteczna analiza wielu obszarów firmy, uwzględniająca wszystkie zależności występujące między nimi. W odpowiedzi na wszystkie wyżej wymienione czynniki powstał serwis Analizer24.pl
Nowa aplikacja spółki 4Finance pozwala na dokonywanie wieloparametrowych analiz rentowności firmy z uwzględnieniem projektów, linii produkcyjnych, produktów, rynków lub klientów. Dzięki nim uzyskujemy rekomendacje działań w tych obszarach, które spowodują maksymalizację wyników finansowych firmy. W obliczu istnienia skutecznego narzędzia małe i średnie przedsiębiorstwa nie muszą już korzystać z kosztownych usług firm consultingowych.
Innowacyjne funkcjonalności pozwoli m.in. na automatyczną konwersję danych księgowych do określonego systemu księgowego, a także pozwoli na optymalizację zarządzania przepływami pieniężnymi w podmiocie gospodarczym. W efekcie da to przedsiębiorcy wymierną korzyść w postaci znaczącej oszczędność czasu i zminimalizuje ryzyko podejmowania decyzji generujących straty dla firmy.
Analizer24 jest kompleksowym rozwiązaniem z zakresu rachunkowości zarządczej, które daje możliwość skutecznego i efektywnego zarządzania każdą komórką przedsiębiorstwa. Analiza, ocena rentowności, identyfikacja symptomów zagrożenia stabilności firmy, konwersja danych księgowych do systemu księgowego to tylko niektóre z parametrów, które zwiększą Twoje szanse wśród konkurencji.
Zapraszamy do zapoznania się z portalem www.analizer24.pl!

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka Działanie 8.1. „Dotacje na Innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”


  PRZEJDŹ NA FORUM