Kawały na poprawę humoru
Idzie niedŸwiedŸ lasem, patrzy a tu jeż coœ konsumuje.
- Co jesz? - pyta
- Co niedŸwiedŸ?
Ten się nie poddaje:
- Co jesz jeżyku? - pyta ponownie
- Co niedŸwiedŸ misiu?

______
Profesjonalny tłumacz toruń angielski


  PRZEJD NA FORUM